مواردی که در هنگام خرید بلبرینگ خطی نیاز به توجه دارند

2023/07/13

مواردی که در هنگام خرید بلبرینگ خطی نیاز به توجه دارند

مواردی که در هنگام خرید بلبرینگ خطی نیاز به توجه دارند
درخواست خود را ارسال کنید

یاتاقان خطی یک لوازم جانبی مکانیکی دقیق است که یک سیستم حرکت خطی است که با هزینه کم برای سفر بی‌نهایت همراه با یک شفت استوانه‌ای تولید می‌شود. در فرآیند خرید بلبرینگ خطی، محصولات سرعت مناسب را با توجه به نیاز انتخاب می کنیم. در زیر، شبکه بلبرینگ چین اقدامات احتیاطی در مورد خرید بلبرینگ خطی را با شما در میان گذاشته است. کمک می کند.

1. هنگام خرید محصولات بلبرینگ خطی، حتما تجهیزات را آماده کنید و سرعت محصول، بار و سایر عوامل را بررسی کنید. اگر تجهیزات به دقت چرخش بالایی نیاز دارد، می توانیم بلبرینگ را انتخاب کنیم. کاربران باید با توجه به الزامات استفاده خاص برای بهبود کارایی تدارکات انتخاب کنند.

2. کاربر هنگام خرید محصول باید بار ترکیبی شعاعی و محوری بلبرینگ را نیز در نظر بگیرد. اگر بار شعاعی زیاد باشد، می توان از بلبرینگ های شیار عمیق استفاده کرد و زمانی که بار محوری دستگاه کوچک است، می توان از زاویه رانش استفاده کرد.

3. زاویه استفاده از بلبرینگ خطی باید در محدوده انحراف زاویه مجاز بین حلقه بیرونی و حلقه بیرونی کنترل شود. کاربران باید در هنگام انتخاب به این نکته توجه کنند تا عمر مفید تجهیزات افزایش یابد و بار اضافی بلبرینگ کاهش یابد.

4. الزامات سختی بلبرینگ خطی نیز عامل مهمی برای انتخاب کاربران است و با انتخاب سختی سختی می توان کارایی محصول را بهبود بخشید. استحکام بالای سیستم بلبرینگ می تواند دقت چرخش شفت را بهبود بخشد، به محصول کمک کند تا راندمان استفاده را بهبود بخشد، به تجهیزات کمک کند لرزش و نویز را کاهش دهد و کیفیت محیط عملیاتی را بهبود بخشد.

درخواست خود را ارسال کنید