درخواست خود را ارسال کنید

برای جلوگیری از زنگ زدن بلبرینگ در حمل و نقل طولانی مدت و کاهش کیفیت محصول، فیلم سیاه ضد رطوبت را روی بسته بندی می پیچیم. با توجه به نیاز مشتری، می توانیم آن را در جعبه های چوبی یا پالت های چوبی بسته بندی کنیم.

ما کالاها را قبل از هر بار بازرسی خواهیم کرد. سپس برچسب های مورد نیاز مشتری را الصاق می کنیم. هر بار، کل فرآیند بارگذاری را ضبط خواهیم کرد. بیایید به روند بارگذاری نگاهی بیندازیم. می بینید که روی هر بسته یک برچسب وجود دارد که الزامات مشخص شده توسط مشتریان است.


نظر اضافه کنید
با ما تماس بگیرید

خوش آمدید برای ما بنویسید

درخواست خود را ارسال کنید