درخواست خود را ارسال کنید

بلبرینگ استاندارد و غیر استاندارد نیز وجود دارد. نوع معمولی اندازه و ساختار بلبرینگ ثابت بین المللی است. یاتاقان های غیر استاندارد، یاتاقان هایی غیر از بلبرینگ هایی که الزامات استاندارد ملی را برآورده نمی کنند.


نظر اضافه کنید
با ما تماس بگیرید

خوش آمدید برای ما بنویسید

درخواست خود را ارسال کنید