درخواست خود را ارسال کنید

به طور کلی، یاتاقان هایی که قطر آنها کمتر از 80 میلی متر است را یاتاقان های کوچک و یاتاقان هایی که قطر آنها بیشتر از 80 میلی متر است اما از 200 میلی متر بیشتر نباشد، یاتاقان های متوسط ​​نامیده می شوند. همچنین یک بلبرینگ بزرگ وجود دارد که معمولاً قطر داخلی آن بیش از 200 میلی متر استنظر اضافه کنید
با ما تماس بگیرید

خوش آمدید برای ما بنویسید

درخواست خود را ارسال کنید