Шугаман холхивч худалдаж авахад анхаарах зүйлс

долдугаар сар 13, 2023

Шугаман холхивч худалдаж авахад анхаарах зүйлс

Шугаман холхивч худалдаж авахад анхаарах зүйлс
Таны лавлагаа илгээнэ үү

Шугаман холхивч нь цилиндр босоо амтай хамт хязгааргүй зорчиход бага зардлаар үйлдвэрлэсэн шугаман хөдөлгөөний систем болох нарийн механик нэмэлт хэрэгсэл юм. Шугаман холхивч худалдаж авах явцад бид хэрэгцээнд нийцүүлэн тохирох хурдны бүтээгдэхүүнийг сонгодог. Доор, China Bearing Network нь шугаман холхивч худалдаж авахтай холбоотой урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тантай хуваалцсан. тусалдаг.

1. Шугаман холхивчийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх, бүтээгдэхүүний хурд, ачаалал болон бусад хүчин зүйлсийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв тоног төхөөрөмж нь өндөр эргэлтийн нарийвчлал шаарддаг бол бид бөмбөг холхивчийг сонгож болно; хэрэглэгчид худалдан авалтын үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд ашиглалтын тодорхой шаардлагын дагуу сонгох ёстой.

2. Хэрэглэгч мөн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа холхивчийн радиаль болон тэнхлэгийн хосолсон ачааллыг харгалзан үзнэ. Хэрэв радиаль ачаалал их байвал гүн ховилтой холхивч, төхөөрөмжийн тэнхлэгийн ачаалал бага бол түлхэлтийн өнцгийг ашиглаж болно.

3. Шугаман холхивчийн ашиглалтын өнцгийг гадна цагираг ба гадна цагирагийн хоорондох өнцгийн хазайлтын зөвшөөрөгдөх хязгаарт тохируулна. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгах, холхивчийн нэмэлт ачааллыг багасгахын тулд хэрэглэгчид сонгохдоо энэ зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

4. Шугаман холхивчийн хөшүүн байдлын шаардлага нь хэрэглэгчдийн сонгох чухал хүчин зүйл бөгөөд хатуулгийн хөшүүн чанарыг сонгох замаар бүтээгдэхүүний үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой. Холхивчийн системийн өндөр хатуу байдал нь босоо амны эргэлтийн нарийвчлалыг сайжруулж, бүтээгдэхүүний ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, тоног төхөөрөмж нь чичиргээ, дуу чимээг багасгах, үйл ажиллагааны орчны чанарыг сайжруулахад тусалдаг.

Таны лавлагаа илгээнэ үү