Gửi yêu cầu của bạn

Kích cỡ  266,63x342,99x51,593 mm  

Trọng lượng vòng bi   12,26 kg  Thêm một bình luận
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chào mừng bạn đến viết thư cho chúng tôi

Gửi yêu cầu của bạn