Gửi yêu cầu của bạn

cũng có vòng bi tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn. Loại thông thường là kích thước và cấu trúc ổ trục cố định quốc tế. Vòng bi không đạt tiêu chuẩn, nghĩa là vòng bi không phải là vòng bi không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia


Thêm một bình luận
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chào mừng bạn đến viết thư cho chúng tôi

Gửi yêu cầu của bạn