Gửi yêu cầu của bạn

Nói chung, chúng tôi gọi vòng bi có đường kính nhỏ hơn 80mm là vòng bi nhỏ, và những vòng bi có đường kính lớn hơn 80mm nhưng không quá 200mm được gọi là vòng bi trung bình. Ngoài ra còn có một ổ trục lớn, thường có đường kính trong hơn 200mmThêm một bình luận
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chào mừng bạn đến viết thư cho chúng tôi

Gửi yêu cầu của bạn