Gửi yêu cầu của bạn

Có một số góc của vòng bi tiếp xúc góc, có 3 loại vòng bi tiếp xúc góc, loại C = 15 góc đơn, loại AC = góc 25 độ, loại B = góc 40 độ. Tuy nhiên, đã sản xuất một ổ trục đặc biệt với góc tiếp xúc góc 25 độ, được biểu thị bằng A5. Vòng bi có độ chính xác cao và tốc độ cao, thường ở góc 15 độ, khả năng chịu tải dọc trục được xác định bởi góc tiếp xúc, góc tiếp xúc càng lớn, khả năng chịu tải dọc trục càng cao


Thêm một bình luận
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chào mừng bạn đến viết thư cho chúng tôi

Gửi yêu cầu của bạn